کُپي  بهترين راه حل  انتقالWindows 98

Download Complete Document

          سيستم عامل ويندوز98 که در حال حاضر يکي از پرفروش ترين سيستمهاي عامل دنيا درآمده است به دليل حجم بالا و زمان بر بودن مراحل نصب و راه اندازي ، همواره بعنوان يک مشکل خصوصاً در بين ارائه دهندگان خدمات نرم افزاري و نيز مسئولين سايت هاي آموزشي مطرح بوده است . اين موضوع همواره حساسيت کاربران و ارائه دهندگان خدمات را به خود معطوف داشته است .در حال حاضر بطور معمول زماني معادل 15 تا 75 دقيقه براي نصب اين سيستم عامل بر روي هر کامپيوتر لازم است که اين موضوع وقتي تعداد کامپيوترها زياد باشد بعنوان يک مشکل بزرگ خود را نشان مي دهد . براي مثال در سايت هاي آموزشي هنرستانهاي کاردانش تعداد 15 تا 30 دستگاه کامپيوتر وجود دارد . که با توجه به سرفصل هاي درسي مي بايست بر روي هر يک از دستگاهها ويندوز 98 نصب شده باشدواين يعني صرف زماني حدود 15 تا 30 ساعت براي هر بار نصب ويندوز . اگر فقط قرار باشد يک بار اين کار انجام شود مهم نيست .اما از آنجا که در محيط هاي آموزشي  به دليل عدم اطلاع کاربران و فراگيران از خصوصيات و کارايي هاي ويندوز و نيز به دليل سهل و آسان بودن حذف نرم افزارها هيج تضميني به داده هاي موجود بر روي کامپيوتر ها وجود ندارد و هر روز شاهد خراب شدن واز کار افتادن دستگاهها مي باشيم . با اين اوصاف پيدا کردن راهي براي خلاصي از اين دردسر لازم مي نمايد.

بازگشت به صفحه قبل     بازگشت به صفحه اول